Klasser och titlar

FIFes utställningsklasser


KLASS 1 – Supreme Champion (SC)

Klass för raskatt som har titeln Supreme  Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 1 rangordnas inte.KLASS 2 – Supreme Premier (SP)

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme  Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 2 rangordnas inte.KLASS 3 – Grand Internationell Champion (GIC)

Klass för raskatt som har titeln Grand Internationell Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) - minst 97 poäng ska uppnås.


För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller: Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder  eller så ska katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika länder.KLASS 4 – Grand Internationell Premier (GIP)

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) - minst 97 poäng ska uppnås.


För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.KLASS 5 – Internationell Champion (IC)

Klass för raskatt som har titeln Internationell Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.


För att erhålla titeln Grand Internationell Champion och tävla vidare i klass 3 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.KLASS 6 - Internationell Premier (IP)

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.


För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder


KLASS 7 – Champion (CH)

Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.


Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Champion.KLASS 8 – Premier (PR)

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.


Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Premier.KLASS 9 – Öppen klass

Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.


Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion.KLASS 10 - Kastratklass

Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås.


Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier.KLASS 11 - Junior, 7-10 månaderKLASS 12 – Ungdjur, 4-7 månader