Voljär

Vi bor i lägenhet i Nacka och våra katter har ganska stort utrymme att röra sig på. Även om våra katter fungerar bra ihop, så behöver var och en egen space och gärna på så sätt att de inte möter någon av sina kompisar om de inte vill.

Vi tror att om varje katt får sina behov tillgodosedda, med utrymme, egen tid, social tid med husse/matte, lådor, mat, sovplatser och annat, så minskar konkurrensen och med det även risken för osämja.


På landet har vi byggt en voljär som är kopplad till ett av rummen. Genom att öppna fönstret, så kan katterna välja om de vill gå ut eller inte. Denna voljär är oerhört populär, men det utesluter inte dagliga kattpromenader med koppel.

Copyright © All Rights Reserved